Om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen worden overal in het land burgerberaden georganiseerd. Na intensieve discussies formuleren burgers zelf beleid – dat hopelijk breed ondersteund wordt. Werkt dat echt? In Bodegraven lijken de deelnemers niet dichter bij de politiek te komen staan, maar wel dichter bij elkaar.