Over Red Pers

Red Pers is een toegankelijk en inclusief opleidingsplatform waar studenten zich ontwikkelen, workshops volgen, producties publiceren en zich klaarstomen voor een journalistieke carrière. Door samen te werken met redacties en onderwijsinstellingen, verbindt dit platform een brede groep studenten met de journalistieke wereld, wat meer diversiteit en vakinhoudelijke kennis oplevert bij mediabedrijven. Zo vormen wij een springplank voor de journalisten van de toekomst.

Podium voor Journalistieke Ontwikkeling
Red Pers
 is een opleidingsplatform voor studenten, waar zij zich binnen het journalistieke vak kunnen ontwikkelen. Wij bieden studenten met journalistieke ambities, ongeacht hun studie en achtergrond, een plek om ervaring op te doen binnen het journalistieke veld. Zo leren ze alles over deadlines, vergaderingen, onderzoeken, interviewen enzovoorts. In dit leerproces is fouten maken menselijk, maar kunnen ze natuurlijk wel verbeterd of voorkomen worden. Een getrainde eindredactie, bestaande uit jongeren die al ervaring hebben in de journalistiek (zoals bij Het Algemeen Dagblad, De Groene Amsterdammer en NRC), begeleidt hen intensief in het schrijfproces. Zo worden onze redactieleden opgeleid tot de journalisten van de toekomst en bouwen ze bij Red Pers al een indrukwekkend portfolio op, waarmee ze zich beter kwalificeren voor een stage of baan bij toonaangevende media.

Springplank naar de Grote Media
Om een goede brug te vormen tussen een brede groep studenten en de meest toonaangevende titels van Nederland werkt Red Pers nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen en mediabedrijven. Zo voeren we regelmatig gesprekken met de stagecoördinatoren en andere redacteuren van BNR, De Correspondent, Follow the Money, LocalFocus, NRC, Het Parool, Trouw en De Volkskrant. Hiermee wisselen we jonge talenten uit, houden we een overzicht van de beschikbare stage- en werkplekken en overleggen we wat de journalistiek het hardst nodig heeft.

Verfrissend en Vastberaden
Red Pers wil ook op innovatieve wijze de journalistiek zelf ontwikkelen. Jongeren zijn daar de aangewezen personen voor: zij zijn nog niet verpest door het leven, kijken vaak met een kritische blik en zijn ook niet bang om de harde waarheid naar buiten te brengen. Red Pers zorgt zo voor een frisse wind in de journalistiek en dat is precies waarom jij, onze lezer, deze site zal bezoeken. Niet om het bekende krantenverhaal voor de zoveelste keer voorbij te zien komen, maar om verder te kijken dan je timeline of tweet lang is. Wij doen simpelweg niet mee aan de ‘newsporn‘ van de snelheidsmedia, die liever de eerste dan de beste zijn. Wij staan juist voor inhoud en diepgang. Om bij ieder artikel antwoord te krijgen op de volgende vraag: ‘Hoe denken studenten en jongeren, de toekomst van onze samenleving, hier over?’ Daarnaast zal je getuige zijn van onze journalistieke ontwikkeling. We zullen onder andere gaan experimenteren met podcasts, innovatieve filmpjes, journalistieke workshops en andere media-events. Blijf ons dus volgen via FacebookTwitterInstagram en natuurlijk deze website! Dan maken wij journalisten en jullie lezers er samen het beste van en redden we uiteindelijk de pers.

Redden van de Pers
Red (gewoon op z’n Nederlands uitgesproken) is de bekende journalistieke afkorting van redactie, die in teksten gebruikt wordt ter verheldering [Red.]. Het is ook een knipoog naar onze Amsterdamse roots, maar met politiek of communisme heeft het niets te maken. Het belangrijkste is dat de naam verwijst naar een groter doel: het redden van de pers. Studenten die een journalistieke carrière aspireren, maar geen journalistieke opleiding volgen en zich specialiseren in een ander vakgebied, hebben namelijk moeite met het vinden van een ingang bij mediabedrijven. Hun stagiairs komen doorgaans van de journalistieke (bachelor)opleidingen, waardoor de diversiteit en vakinhoudelijke reflectie binnen de journalistiek in het gedrang komt. Sinds onze oprichting proberen we al bij te dragen aan de oplossing van dit probleem. Tot op zekere hoogte is dit ons ook gelukt, aangezien velen van de tot op heden ongeveer honderd (voormalige) redacteuren van Red Pers terecht zijn gekomen bij een toonaangevend mediabedrijf.