Debatten te over in Amsterdam, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Van ontbijtsessies in het Krasnapolsky tot het Grote Amsterdamse Jongeren Verkiezingsdebat. Redacteur Hanna Hosman was bij een lijsttrekkersstrijd voor de Amsterdamse student in de Balie, redacteur Thom Canters bezocht een kleinschaliger jongerendebat van Hieroo.