Willem van Dommelen (1999) studeert - na Philosophy, Politics and Economics te hebben gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn interessegebied ligt in de intersectie van politiek en technologie, met als belangrijkste vraag: hoe kunnen we onze samenleving op een eerlijke, duurzame en humane manier digitaliseren? Contact: willem@redpers.nl