mm

Lotte de Jong (1998) studeert Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel ze een grote fascinatie heeft voor geschiedenis en internationale betrekkingen, houdt ze zich in haar vrije tijd veelal bezig met sport en gezondheid. Bij Red Pers hoopt Lotte anderen te enthousiasmeren voor haar brede verzameling aan interesses.

De afgelopen jaren is padel razendsnel in opmars. Steeds meer jongeren wagen zich aan een gezellig – en bovenal toegankelijk – potje padel. Deze jonge balsport, een mengeling van tennis en squash, wordt bestempeld als een van de snelst groeiende sporten van Nederland. Naast het toenemen van de breedtesport komt er ook steeds meer aandacht voor de topsport. Daarover spreekt Red Pers met Steffie Weterings: dé vrouw aan de Nederlandse padeltop.