mm

Jacobien van der Kleij (1998) is een nomade die het liefst over de verscheidene culturen van de wereld schrijft. Na afronding van een bachelor in Montréal en Parijs, gaat ze voor Red Pers als redacteur buitenland the City of London uitspitten en aan een master journalistiek beginnen. Contact: jacobien@redpers.nl