Belinda Okoobo (1998) heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de UvA en volgt nu een master Strafrecht aan de VU. Ze verdiept zich graag in mensenrechtenschendingen en andere maatschappelijke kwesties. Verder is ze liefhebber van de kunst- en cultuursector. Contact: belinda@redpers.nl