mm

Adriaan (1994) is politiek filosoof en journalist. Bij Red Pers werkt hij mee aan de podcast en de tweewekelijkse nieuwsbrief. Adriaan is geïnteresseerd in allerlei maatschappelijke kwesties en lichtelijk geobsedeerd met vragen over de toekomst van werk. Contact: adriaan@redpers.nl

Vorige week schreven we over een grote demonstratie tegen bezuinigingen in de wetenschap. Deze week sprak redacteur Adriaan de Jonge een aantal professoren en docenten aan Nederlandse universiteiten over de zin en onzin van hun werk, het ‘vermarkten’ van de universiteit en het groeiende controleapparaat vanuit de nieuwe managementcultuur.

Op de demonstratie georganiseerd door WOinActie kwamen 14 december zeker tweeduizend docenten en studenten af. De groep marcheerde langs het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te protesteren tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs waardoor wetenschappelijk personeel structureel overwerkt is. Maar naast geldtekort speelt ook onnodige bureaucratie een rol in de hoogopgelopen werkdruk.