Red Pers zoekt een nieuwe hoofdredactie

Leestijd: 2 minuten
Red Pers is op zoek naar een compleet nieuwe driekoppige hoofdredactie. We zijn op zoek naar mensen die vol ideeën zitten over de journalistiek en graag met een enthousiaste redactie samenwerken om die ideeën om te zetten in werkelijkheid. Als je organisatorisch sterk bent, grootse plannen hebt, en gemotiveerd bent om die uit te voeren: solliciteer dan voor de hoofdredactie.

Aanmelden kan t/m 19 april via dit formulier.  Vergeet niet je CV te mailen naar meedoen@redpers.nl.

Wat houden de functies in?

De hoofdredacteur is eindverantwoordelijke voor de hele redactie en geeft leiding aan de redacteuren, houdt het overzicht en is het gezicht van Red Pers naar buiten toe. Daarnaast is hij/zij hoofdverantwoordelijke voor de communicatie en webredactie. Concreet betekent dit dat de hoofdredacteur samenwerkingen en relaties opbouwt met externe (media)partijen. Ook leidt de hoofdredacteur de vergaderingen, stuurt hij/zij het PR-team aan en houdt zich bezig met het functioneren van organen als de Raad van Toezicht en het nieuwsbriefteam. Daarnaast houdt de hoofdredacteur overzicht van de bezetting van de redactie en de redactionele lijn. Samen met de adjunct-hoofdredacteur en chef eindredactie, initieert de hoofdredacteur evenementen en workshops en werkt hij/zij continu aan de (langetermijn)doelen. Ook is de hoofdredacteur degene die alle redactieleden aanneemt.

De adjunct-hoofdredacteur is de rechterhand van de hoofdredacteur en staat hem/haar bij in alle bovengenoemde taken. Daarnaast vervangt hij/zij de hoofdredacteur bij afwezigheid. Ook is de adjunct-hoofdredacteur de redactiechef. Dit betekent dat hij/zij zich bezig houdt met de dagelijkse publicaties op Red Pers en het inplannen van schrijvende, eind-, beeld- en social media-redacteuren. Daarnaast is redactiechef degene die de pitches van alle schrijvende redacteuren in ontvangst neemt, bij de vergadering of online (via de Google Form/Slack) en deze zo nodig afwijst, eventueel nog bijschaaft en/of inplant in de publicatieagenda. Hiermee maakt de redactiechef dus ook, samen met de rest van de hoofdredactie, de redactionele keuzes bij Red Pers.

De chef eindredactie is verantwoordelijk en geeft leiding aan de eindredactie. Hij/zij vergadert regelmatig met de eindredactie, Hij/zij denkt continu na over de verbetering van de eindredactionele begeleiding binnen Red Pers. Ook houdt hij/zij zich bezig met de kopij van Red Pers en de redactionele lijn. Dus: wat staat er op het platform? Welke onderwerpen brengen we en hoe schrijven we die op? Wat is de stijl van Red Pers? De chef eindredactie is ook medeverantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe eindredacteuren.