Maud Fernhout (1996) is een Amsterdamse fotograaf met een achtergrond in antropologie en psychologie (University College Utrecht), wat zich in haar werk vertaalt naar veelal sociaal-maatschappelijke onderwerpen en een documentaire aanpak. Bekijk hier Mauds eigen werk. Contact: maud@redpers.nl