Anne Oevermans (1997) doet een master Nederlandse letterkunde aan de VU. Ondertussen leest, hoort en schrijft ze graag woorden en is ze eindredacteur bij Red Pers. Contact: Contact: anne@redpers.nl