Maart was de Maand van de Melancholie

Porgy Franssen speelt in De Advocaat een Bram Moszkowicz-achtig figuur, gedreven door familiale druk en faalangst. | Toneelgroep Maastricht - De Advocaat (foto Ben van Duin)

De mooiste theaterfoto’s van de maand maart bleken onverwachts een overkoepelende melancholie uit te stralen. Nuno Blijboom zette ze voor u op een even melancholisch rijtje. Onder meer Porgy Franssen als een Bram Moszcowicz-achtige advocaat en de Laasten Der Mohikanen in de ogen van Circus Treurdier passeren deze maand de revue.

Nuno Blijboom