Maart was de Maand van de Melancholie

Porgy Franssen speelt in De Advocaat een Bram Moszkowicz-achtig figuur, gedreven door familiale druk en faalangst. | Toneelgroep Maastricht - De Advocaat (foto Ben van Duin)

De mooiste theaterfoto’s van de maand maart bleken onverwachts een overkoepelende melancholie uit te stralen. Nuno Blijboom zette ze voor u op een even melancholisch rijtje. Onder meer Porgy Franssen als een Bram Moszcowicz-achtige advocaat en de Laasten Der Mohikanen in de ogen van Circus Treurdier passeren deze maand de revue.

Nuno Blijboom

Nuno Blijboom (1994, Amsterdam) kwam op de middelbare school in contact met journalistiek en theater en is daar - als ware het een chronische ziekte - nooit meer vanaf gekomen. Bij schoolkrant Vulpes begonnen als redacteur, werkte Nuno zich via het eindredacteurschap op tot hoofdredacteur. Tegelijkertijd is hij begonnen met toneelspelen en –schrijven. Tijdens zijn studie Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam liep Nuno stage bij vakblad Theatermaker, waar zijn fascinatie voor theaterkritiek aangewakkerd werd. Hij sloot zijn bachelor af met een scriptie over de verschillen tussen Nederlandse en Vlaamse theaterkritiek. Momenteel is hij bezig met zijn master International Dramaturgy, waar hij zijn voorliefde voor theater en gemengde achtergrond hoopt te kunnen combineren. Voor Red Pers schrijft Nuno voornamelijk theaterkritische artikelen en begeleidt hij als hoofd eindredactie het gros van de schrijvers.
mm